Missie Visie Stadsboom

Onze Visie en Missie

Stadsboom[1] is een ambachtelijke Timmerbedrijf/Meubelmakerij (commercieel) en Leerwerkbedrijf (zorgbedrijf).

In ons bedrijf worden op een eerlijke en duurzame manier producten ontwikkeld, gemaakt en verkocht.

Ons bedrijf neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt leer trajecten aan o.a. voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Dit geeft hen meer kansen hebben op de arbeidsmarkt en zij kunnen een plek in de samenleving verwerven. Ook is er de mogelijkheid tot dagbesteding. Wij doen dit vanuit de visie dat ieder mens recht heeft op het vinden van een baan c.q. een zelfstandig leven, en het ontplooien van hun talenten en vaardigheden. Wij gaan uit gaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

 

 1. Timmerbedrijf/ Meubelbedrijf

Wij zijn een ambachtelijke timmerbedrijf/ meubelmakerij wat zich bezig houdt met het duurzaam produceren, onderhouden en renoveren van (houten-) producten gemaakt van met name lokale bomen.

Wij zijn ondertussen doorgegroeid naar een volwaardig leerwerk bedrijf  ( zie visie en missie)

 

Wij bieden vakvaardigheden voor ambachtelijke en machinale houtbewerking. Dit bieden wij door een opleidingstraject op maat aan te bieden. Ons scholingsplan is gebaseerd op stappenplan werken met hout van “hout dat werkt “ .[2] Met de daarbij behorende certificering.

 

Als timmer bedrijf zijn wij per 2023 aangesloten bij Koninklijke CBM dit  is de branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie. [3] 

 

 Zie voor onze producten de website.

 

4.Leerwerkbedrijf

Opleiding

Wij zijn sinds 2014 een gecertificeerd erkend leer-WerkBedrijf die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiding  trajecten aan biedt. Wij bieden maatwerk  door een passend scholingsaanbod speciaal ontwikkeld voor leerlingen die praktijkonderwijs volgen.  Naast het onderwijs deel bieden wij ook een arbeidsmatige leer en/of werkomgeving met als doel binnen een gestructureerde setting persoonlijke vaardigheden aan te leren. De leerling wordt geholpen bij het nemen van de stap op weg naar het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Voor wie zijn wij een geschikte leer werk plek :

 • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
 • mensen zondervooropleiding
 • mensen met leerproblemen, (z)mlk-leerlingen.
 • Statushouders
 • Mensen die een re-integratie moeten doorlopen.

Doorstroom naar mbo niveau 1 kan ook een doel zijn en verhogen daarmee kansen op de arbeidsmarkt. Wij bemiddelen dan in het doorstromen naar werk.

5.Duurzaam

 • Zoals eerder genoemd zijn wij een Leerwerkbedrijf dat t.a.v. Leertrajecten inzet op een duurzaam verloop van de scholing naar zelfredzaamheid t.a.v werk, wonen, inkomen en sociaal. Dus een volwaardige participatie in de maatschappij.
 • Wij willen milieu bewust ondernemen in de regio Nijmegen. Hierbij bekijken we voortdurend welke producten garantie bieden op een lange levensduur en/of geheel of gedeeltelijk kunnen worden hergebruikt.

Wij doen dit:

 • met name op het gebied van de levenscyclus van haar voornaamste grondstof: lokale Nijmeegse bomen.
 • zaagsel, houtresten en -snippers worden verwerkt tot briketten. Hiermee wordt het bedrijfspand verwarmd.
 • een duurzame energievoorziening door in te zetten op de overstap naar Zonnepanelen.
 • Restproducten à houtafval van diverse andere bedrijven wordt ingezet voor het maken van nieuwe producten.

 

Visualisering van de levenscyclus,

 

[1] Stadsboom verder te noemen Ons bedrijf.

[2] www.houtdatwerkt.nl ( branche organisatie)

[3] https://www.cbm.nl/