Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Stadsboom met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Stadsboom verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door www.stadsboom .nl worden aangeboden.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stadsboom behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Stadsboom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, en van onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stadsboom opgenomen informatie en tarieven.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Stadsboom, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

Stadsboom zet alles in het werk om misbruik te voorkomen, Stadsboom is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Het Stadsboom team