Opleidings

trajecten

”Wij gaan ervan uit dat iedereen kwaliteiten en vaardigheden bezit waarmee hij of zij in staat is zich een plek in de samenleving te verwerven. Ieder mens heeft recht  op werk. Ieder mens heeft behoefte aan, en recht op, een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing.”

Stadsboom is een actief en innovatief bedrijf wat mensen wil helpen en ondersteunen in hun weg naar een betaalde baan als ambachtsman/vrouw. Kwaliteit en vakmanschap staan in een hoog vaandel.

Mensen die graag weer aan de slag willen maar waarbij de stap naar betaald werk nog te groot is kunnen bij Stadsboom terecht. Stadsboom stelt zich tot doel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen op de participatieladder en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Een stip op de horizon is het verkrijgen van een betaalde baan in een reguliere setting.

Verwijzer &
Werkwijze

“Werken, een baan, is voor iedereen belangrijk en een belangrijke pijler in het maatschappelijk herstelproces van mensen. Vanuit persoonlijke kwaliteiten wordt de zoektocht naar werk gestart.”

Werken en leren wordt binnen stadsboom gecombineerd. Wij bieden opleiding- en trainingsplaatsen waar medewerkers begeleid worden op hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt. Binnen ons aanbod doen wij geen concessie aan de kwaliteit van onze producten.  Dit betekent dat wij verwachtingen hebben van onze medewerkers omdat wij kwalitatief mooie en goede producten willen maken en daarnaast mensen willen helpen op hun weg naar een betaalde baan.

Stadsboom biedt diverse trajecten:

  • Ontwikkelplein
  • Niveau 1 & 2

Iedere medewerker start in het ontwikkelplein. Daar wordt een analyse gemaakt van de arbeidsmatige en sociale vaardigheden van de medewerker. De route bestaat uit een start periode waarna een plan wordt gemaakt waarmee de medewerker aan de slag gaat met zijn persoonlijke leerdoelen. 

Overeenkomsten van leer- werktrajecten kunnen gefinancierd worden door gemeenten. Ook voor grotere instellingen kan er gewerkt worden in onderaannemer schap.

Na het volledig doorlopen van het traject bij stadsboom wordt gezocht naar een baan passend bij de mogelijkheden van de medewerker, tevens verbeterd het kennisen opleidingsniveau van de medewerker. 

Wij trainen actief op werknemers- en sociale vaardigheden, denk hierbij aan: vaktechnische en sociale arbeidsvaardigheden. Werktempo, omgang met collega’s, etc. Wij werken met een competentieprofiel en evalueren de voortgang regelmatig. Daarnaast bieden we een omgeving waar de gewone maatschappelijke zaken op een ontspannen manier geoefend worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samen eten. Door de inzet van Stadsboom zijn het afgelopen jaar diverse medewerkers doorgestroomd naar werkgevers in Nijmegen.